Callcenter 081-933-7738 , 084-770-8338 , 085-484-4190 , 084-387-6771 สำรองที่พัก

เฮฟเว่น เบย์ รีสอร์ท
มีจำนวนห้องทั้งหมด 63 หลัง 91 ห้อง เป็นห้องพัดลมทั้งหมด แบ่งเป็น

แพศรีชงโค S

  แพศรีชงโค S พักได้ 2 ท่าน
ราคา 1,100 บาท/ท่าน (อาทิตย์-พฤหัส)
ราคา 1,200 บาท/ท่าน (ศุกร์)
ราคา 1,300 บาท/ท่าน (เสาร์,นักขัตฤกษ์)
รวมอาหาร 3 มื้อ (เที่ยง/เย็น/เช้า)
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า

แพศรีชงโค L

  แพศรีชงโค L พักได้ 4 ท่าน
ราคา 1,100 บาท/ท่าน (อาทิตย์-พฤหัส)
ราคา 1,200 บาท/ท่าน (ศุกร์)
ราคา 1,300 บาท/ท่าน (เสาร์,นักขัตฤกษ์)

รวมอาหาร 3 มื้อ (เที่ยง/เย็น/เช้า)
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า

แพตันหยง 1, 2

    แพตันหยง 1, 2 พักได้ 16 ท่าน
    8 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ
ราคา 1,000 บาท/ท่าน (อาทิตย์-พฤหัส)
ราคา 1,100 บาท/ท่าน (ศุกร์,เสาร์,นักขัตฤกษ์)
รวมอาหาร 3 มื้อ ( เที่ยง / เย็น / เช้า )
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า 

แพตันหยง 3

   แพตันหยง 3 พักได้ 6 ท่าน
   3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ราคา 1,000 บาท/ท่าน (อาทิตย์-พฤหัส)
ราคา 1,100 บาท/ท่าน (ศุกร์,เสาร์,นักขัตฤกษ์)
รวมอาหาร 3 มื้อ ( เที่ยง / เย็น / เช้า )
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า

แพลัดดาวัลย์

    แพลัดดาวัลย์  แพพัก 2 ชั้น
    13 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
ราคา 1,000 บาท/ท่าน (อาทิตย์-พฤหัส)
ราคา 1,100 บาท/ท่าน (ศุกร์,เสาร์,นักขัตฤกษ์)
รวมอาหาร 3 มื้อ (เที่ยง/เย็น/เช้า)
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า

Close Menu