Callcenter 084-387-6771 สำรองที่พัก

เฮฟเว่น เบย์ รีสอร์ท
มีจำนวนห้องทั้งหมด 63 หลัง
มี 91 ห้อง เป็นห้องพัดลมทั้งหมด

แพศรีชงโค Size. S

   แพพักลอยน้ำ (พัดลม) สไตล์มัลดีฟ พักได้ 2 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า 

ราคาวันธรรมดา 990 บาท/ท่าน
ราคาวันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
1,300 บาท/ท่าน
รวมอาหาร 3 มื้อ
(มื้อเย็น /ข้าวต้มรอบดึก /มื้อเช้า)

แพศรีชงโค Size. L

   แพพักลอยน้ำ (พัดลม) สไตล์มัลดีฟ พักได้ 4 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า 

ราคาวันธรรมดา 990 บาท/ท่าน
ราคาวันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
1,300 บาท/ท่าน
รวมอาหาร 3 มื้อ
(มื้อเย็น /ข้าวต้มรอบดึก /มื้อเช้า)

แพตันหยง 1, 2

   แพตันหยง 1, 2 พักได้ 16 ท่าน มี 8 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า

ราคาวันธรรมดา 990 บาท/ท่าน
ราคาวันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
1,100 บาท/ท่าน
รวมอาหาร 3 มื้อ
(มื้อเย็น /ข้าวต้มรอบดึก /มื้อเช้า)

แพตันหยง 3

      แพตันหยง 3 พักได้ 6 ท่าน มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า

ราคาวันธรรมดา 990 บาท/ท่าน
ราคาวันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
1,100 บาท/ท่าน
รวมอาหาร 3 มื้อ
(มื้อเย็น /ข้าวต้มรอบดึก /มื้อเช้า)

แพลัดดาวัล

แพขนาดใหญ่ 13 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ รองรับได้ถึง 26 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น พัดลม แก้ว ทีวี ตู้เสื้อผ้า

ราคาวันธรรมดา 990 บาท/ท่าน
ราคาวันเสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
1,000 บาท/ท่าน
รวมอาหาร 3 มื้อ
(มื้อเย็น /ข้าวต้มรอบดึก /มื้อเช้า)

Close Menu